Jak dbamy
o środowisko?

Troska o komfort, bezpieczeństwo i satysfakcję użytkowników naszych produktów jest dla nas równie ważna, co odpowiedzialność za środowisko. Jednym z celów Team Plast jest możliwość kreowania pięknej i funkcjonalnej przestrzeni, z pełnym poszanowaniem naturalnych zasobów środowiskowych. Podążając za ideą zrównoważonego rozwoju, stale poszukujemy takich rozwiązań, które pozwolą nam zachować najwyższą jakość naszych produktów, przy maksymalnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na ekosystem.

    Do ochrony środowiska przyczyniamy się usprawniając procesy technologiczne tak, aby maksymalnie zminimalizować odpady produkcyjne. Zaliczyć tutaj można takie działania jak:
  • Zaawansowany proces optymalizacji profili systemowych w celu zminimalizowania odpadu produkcyjnego oraz zmniejszenie kosztów materiałowych zlecenia.
  • Funkcjonowanie odciągów wiórów i pyłów produkcyjnych przy każdej maszynie służącej do cięcia lub obróbki profili. Wytwarzają one podciśnienie w miejscach powstawania wiórów i pyłów i transportują je do specjalnych pojemników, co powoduje, że nie są one emitowane do środowiska w postaci zanieczyszczeń. Zgromadzone w ten sposób odpady są następnie utylizowane w specjalnie do tego celu przeznaczonych zakładach
  • Prowadzenie pełnej selekcji i segregacji odpadów poprodukcyjnych, do których należą odpady PCV (tworzywo sztuczne), szkło, odpady stalowe, odpady aluminiowe i papier – wszystkie są wywożone i utylizowane w specjalistycznych zakładach zewnętrznych.

Mamy także pośredni wpływ na środowisko naturalne oferując całą gamę systemów okiennych oraz drzwiowych o podwyższonej termoizolacyjności, które pozwalają, już na etapie ich użytkowania, na znaczne ograniczenie zużycia energii cieplnej. W ten sposób przyczyniamy się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. W swojej ofercie mamy wiele profili odpowiadających najbardziej rygorystycznym normom w zakresie izolacyjności cieplnej, łącznie z tymi rekomendowanymi do budownictwa pasywnego.

DO GÓRY