Szkolenia
dla partnerów

Stałe podnoszenie kwalifikacji oraz wiedzy naszych pracowników i współpracowników jest dla nas niezwykle ważne. Dynamiczne przemiany zachodzące w naszej branży, każą nam nieustannie podążać za nowymi osiągnięciami technologicznymi i dostosowywać naszą ofertę i umiejętności do nowych wyzwań.

W celu podnoszenia kwalifikacji technicznych i sprzedażowych dla wszystkich naszych partnerów handlowych organizujemy szkolenia. Informacje o terminach i tematyce szkoleń uzyskacie Państwo na bieżąco w zakładce szkolenia dla partnerów.

Aktualnie nie mamy jeszcze zdefiniowanych terminów nowych szkoleń.

DO GÓRY