Okna energooszczędne

Ciepłe okna, to ciepły dom. Im mniejsze nakłady i straty energii cieplnej, tym większe oszczędności związane z kosztami energii zużywanej na cele ogrzewania. Energooszczędna stolarka okienna, to inwestycja, która opłaca się sama, przynosząc dodatkowo długofalowe korzyści związane z ograniczeniem wydatków na ogrzewanie. Oprócz korzyści wymiernych w pieniądzu, okna energooszczędne, to codzienny komfort dla mieszkańców, którzy mogą cieszyć się prawdziwym domowym ciepłem w chłodne jesienne i zimowe dni.

Ekonomicznie i ekologicznie

Okna, to niezwykle istotny element izolacji termicznej domu. Jeśli nie zostaną odpowiednio dobrane i zamontowane, mogą generować nawet do 30% strat ciepła, co z kolei znacząco zwiększa zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania pomieszczeń. Wybór okien energooszczędnych to przejaw myślenia ekonomicznego i ekologicznego. Oszczędzamy pieniądze z domowego budżetu, chroniąc środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

W ofercie Team-Plast Sp. z o.o. posiadamy wiele typów okien spełniających najwyższe wymagania i standardy w zakresie termoizolacyjności, przeznaczonych do stosowania w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym.

Współczynnik przenikalności cieplnej

Dokonując zakupu okna energooszczędnego, powinno się brać pod uwagę izolacyjność cieplną całej konstrukcji, a nie tylko szyb, czy ramy. Dopiero współpraca wszystkich elementów składowych okna zapewnia maksymalną ochronę termiczną.

Dlatego kluczowa jest wartość współczynnika Uw, czyli współczynnika przenikania ciepła konstrukcji okiennej traktowanej, jako całość. Informuje on o ilości energii, jaka przenika w jednostce czasu przez okno o określonej powierzchni przy różnicy temperatur 1K. Im niższa będzie wartość współczynnika Uw, tym mniejsze będą straty energii cieplnej przez okno. Aktualnie dla wszystkich typów okien standardowych wymagana jest wartość Umax 1,1 W/(m2*K). Okna energooszczędne produkowane przez Team-Plast Sp. z o.o. charakteryzują się wartością współczynnika przenikania ciepła na poziomie od 0,7 do 1,0 W/(m2*K). Tak dobre osiągi produktów uzyskujemy dzięki jednoczesnemu zastosowaniu szeregu rozwiązań z zakresu techniki okiennej.

Wielokomorowe profile – lepsza izolacja

Elementem, który wyróżnia okna energooszczędne i decyduje o ich skuteczności, są profile używane do ich budowy. W stosunku do standardowych rozwiązań, kształtowniki okien energooszczędnych charakteryzują się głębokością zabudowy od 82 mm do 90mm, co w połączeniu ze większą liczbą komór wewnętrznych przyczynia się do poprawy izolacyjności cieplnej ram ościeżnic i skrzydeł. Większa głębokość kształtowników umożliwia stosowanie grubszych pakietów szyb zespolonych dedykowanych do tego typu okien. Przenikalność cieplna okien poprawia się dodatkowo poprzez zastosowane w profilach rozwiązania technologiczne, jak klin docieplający ramy używany w systemie Team Point czy piana IKD dostępna w profilach systemu Team Select.

Równie istotną rolę odgrywają uszczelki stosowane w profilach. Stosowane przez Team-Plast Sp. z o.o. do produkcji okien energooszczędnych systemy kształtowników Team Balance MD, Team Point, Team Select posiadają dodatkową, środkową uszczelkę, wykonaną z nowoczesnych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, wilgoć i odkształcenia. Gwarantuje to lepsze uszczelnienie okna oraz ograniczenie zjawiska niekontrolowanej infiltracji powietrza do wnętrza pomieszczeń mieszkalnych.

Szyby kluczowe dla ciepła

Szyba jest najważniejszym elementem okna energooszczędnego. Będąc lepszym izolatorem ciepła od kształtowników okiennych zastosowanie odpowiedniego pakietu szybowego przynosi największe korzyści w zakresie ograniczania strat energii przez przewodzenie. W oknach energooszczędnych Team-Plast Sp. z o.o. najczęściej wykorzystujemy szyby zespolone o współczynniku przenikalności cieplnej Ug=0,5 W/(m2*K). Są to pakiety złożone z 3 szyb o grubości 4mm, przedzielonych dwoma 18-milimetrowymi ramkami dystansowymi z tworzyw sztucznych oraz przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym, (argonem lub kryptonem). W porównaniu do standardowego pakietu o współczynniku Ug= 1,1 pakiet energooszczędnej szyby zespolonej jest dwukrotnie grubszy (48mm vs 24mm), co wymaga odpowiedniej głębokości profilu do jego montażu – pozwala to jednak zatrzymać aż 40% więcej energii!

Zastosowane w oknach Team-Plast ramki dystansowe z tworzyw sztucznych, nazywane powszechnie „ciepłymi ramkami” przyczyniają się do ograniczenia strat ciepła w brzegowej części szyb zespolonych. Ograniczając wartość mostka cieplnego w tym obszarze zapewniamy użytkownikom wyższy komfort użytkowania z powodu istotnego podwyższenia wartości temperatury punktu rosy, obniżając tym samym ryzyko wykraplania pary wodnej na styku oszklenia z kształtownikami okiennymi. Stosując odpowiednie kombinacje powłok na powierzchniach szyb możemy wpływać także na dostosowanie do zindywidualizowanych potrzeb pasywnych zysków energii z promieniowania słonecznego.

Okna energooszczędne – warto!

Czy warto inwestować środki w zakup okien energooszczędnych? Okna energooszczędne Team-Plast Sp. z o.o. zapewniają ograniczenie wielkości strat energii cieplnej aż o 400% w porównaniu do innych standardowych okien spełniających wymagania polskich przepisów techniczno-budowlanych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie. To oznacza wymierne korzyści finansowe i szybki zwrot inwestycji niezależnie od rodzaju nośnika energii cieplnej wykorzystywanego do ogrzewania domu lub mieszkania. Niezależnie do znacznych, bezpośrednich korzyści finansowych dla nabywcy, okna energooszczędne Team-Plast Sp. z o.o. to także gwarantowany komfort dla wszystkich pozostałych użytkowników pomieszczeń oraz efektywna ochrona środowiska naturalnego. Czy warto inwestować środki w zakup okien energooszczędnych? Tak, warto!

projekt i realizacja internet SEAisea.pl
DO GÓRY