Projekty unijne

Team-Plast Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie wyników prac B+R w Team-Plast związanych z opracowaniem innowacyjnych drzwi AXIS”

    Cele projektu:
  • wdrożenie wyników zakończonych przez Wnioskodawcę prac badawczych, dzięki którym powstał nowy innowacyjny produkt: drzwi AXIS;
  • zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy;
  • umocnienie pozycji rynkowej na polskim i zagranicznych rynkach.
    Planowane efekty:
  • wybudowanie hali produkcyjnej wraz zapleczem biurowo-socjalnym oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji drzwi AXIS;
  • stworzenie nowych miejsc pracy.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 227 940 zł
Całkowita wartość projektu: 4 315 332 zł

Krótki opis projektu:
Firma obrała strategię rozwoju opartą na wychodzeniu naprzeciw potrzebom rynku i konkurowania z zagranicznymi firmami. Takie podejście jest możliwe dzięki wysokiej jakości produktów w korzystnej cenie, a także wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych produktów i szerokiej palecie możliwych do wyboru wzorów produktów. Analiza trendów na rynku sprawia, że firma stale poszukuje nowych rozwiązań, które zagwarantują jej osiągnięcie sukcesu. Biorąc to pod uwagę firma zrealizowała prace badawcze, które pozwoliły opracować i przetestować innowacyjne drzwi, które otrzymały nazwę handlową AXIS. Realizacja projektu inwestycyjnego opisanego w niniejszym wniosku pozwoli wdrożyć ten nowy produkt zarówno na rynek polski, jak i rynki zagraniczne. W tym celu niezbędna jest realizacja inwestycji polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej wraz z częścią biurowo-socjalną oraz zakup i instalacja parku maszynowego dedykowanego do produkcji drzwi AXIS. Inwestycja umożliwi firmie wykorzystanie wyników zrealizowanych badań i rozpoczęcie produkcji drzwi AXIS, których innowacyjność jest na poziomie ponad krajowym. Realizacja projektu wpisuje się tematykę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W wyniku projektu możliwe będzie utworzenie nowych miejsc pracy.

DO GÓRY